Nasos vs Motor

Nasos və motor bir çox sənayedə geniş istifadə olunan iki cihazdır. Motor bir gərginlik tətbiq edildiyi zaman dönə bilən bir cihazdır. Pompa mayelərin daşınması üçün istifadə olunan bir cihazdır. Bu hər iki cihaz elektrik mühəndisliyi, maşınqayırma, mülki mühəndislik, konstruksiyalar, robototexnika, avtomobil mühəndisliyi və bir çox digər sahələr üçün çox vacibdir. Bu yazıda motor və nasosun nə olduğunu, motor və nasosun iş prinsiplərini, mühərriklərin və nasosların növlərini və dəyişmələrini və nəhayət motor və nasos arasındakı fərqi müzakirə edəcəyik.

Motor

Daha çox motor olaraq bilinən elektrik mühərriki elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirə bilən bir cihazdır. Elektrik mühərrikləri işlədiyi elektrik formasına görə iki kateqoriyaya bölünür. Bu iki növ DC motorları və AC motorlarıdır. DC mühərrikləri birbaşa cərəyan və AC mühərrikləri alternativ cərəyanla işləyir. Elektrik mühərriklərinin əksəriyyəti zaman dəyişkən maqnit sahələrinə əsaslanır. Motorun bütün hərəkət edən hissələrini ehtiva edən aksel armatur kimi tanınır. Qalan motor bədən kimi tanınır. Mühərrikdə induksiya rulonları tərəfindən istehsal olunan zamanla dəyişən maqnit sahələri var. Tipik bir DC motorunda bobinlər motorun armaturuna yerləşdirilir. AC mühərriklərinin əksəriyyətində bobinlər motorun gövdəsinə yerləşdirilir və armatura daimi maqnitlərdən ibarətdir. Üçüncü tip universal mühərriklər də var. Universal mühərriklər eyni gərginlikdə və DC gərginliyində işləyə bilər.

Nasos

Bir nasos mayelərin daşınması üçün istifadə olunan bir cihazdır. Nasoslar bu mayeləri ötürmək üçün mexaniki enerjidən istifadə edir. Nasos üçün ən ümumi nümunə hava kompressorudur. Kənardan hava alır və içəridəki qazın təzyiqini dəf edərək içəri keçir. Nasos, daha yüksək enerji və ya entropiya vəziyyətinə gətirmək üçün maye üzərində iş aparan cihazdır. Mexanik nasosların əksəriyyəti fırlanan bir hərəkətə əsaslanır. Həm də xətti bir hərəkət edən nasoslar var. Ən çox nasos ya elektrik mühərriki, ya da yanacaq mühərriki ilə idarə olunur. Bir nasos enerjini fərqli formalara çevirmir; əksinə enerjini istədiyiniz bir istiqamətə yönəldir. Bəzi enerji həmişə səs, titrəmə və istilik kimi itirilir; buna görə bir nasos 100% effektiv deyil. Üç əsas nasos birbaşa lift nasosları, yerdəyişmə nasosları və cazibə nasosları kimi tanınır.

Bir Motor və Nasos arasındakı fərq nədir?

• Bir nasos enerjinin bir formasını fərqli bir enerji formasına çevirmir, amma Motor elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirir.

• Pompa, mühərrik və ya mühərrik kimi bir hərəkət mexanizmi tələb edir. Motor yalnız bir enerji mənbəyi tələb edir.