At gücü və Kilowatts

At gücü və kilovat sistemlərin gücünü ölçmək üçün istifadə olunan iki ədəddir. Bu qurğular enerji istehsalı, elektrik mühəndisliyi, maşınqayırma və hətta avtomobil texnologiyası kimi sahələrdə geniş istifadə olunur. Bu cür sahələri tam başa düşmək üçün bu anlayışlarda dəqiq bir anlayışa sahib olmaq çox vacibdir. Bu yazıda, at gücünün və kilovattın nə olduğunu, tərifləri, oxşarlıqları, at gücünün və kilovattın tətbiqi və nəhayət at gücü və kilovat arasındakı fərqləri müzakirə edəcəyik.

Kilovatt

Kilowatt güc ölçmək üçün istifadə olunan bir vahiddir. Güc anlayışını anlamaq üçün əvvəlcə enerji anlayışını başa düşmək lazımdır. Enerji intuitiv olmayan bir anlayışdır. "Enerji" termini, əməliyyat və ya fəaliyyət mənasını verən yunanca "energeia" sözündən yaranmışdır. Bu mənada enerji bir fəaliyyətin arxasında duran mexanizmdir. Enerji birbaşa müşahidə olunan bir miqdar deyil. Bununla birlikdə, xarici xüsusiyyətləri ölçməklə hesablamaq olar. Enerji bir çox formada tapıla bilər. Kinetik enerji, istilik enerjisi və potensial enerji bir neçə adlandırmaq lazımdır. Güc nisbət enerji istehsal və ya dönüşümdür. Güc vahidləri saniyədə joulesdir. Bu bölmə vatt kimi də tanınır. Min vatt bir vahid kilovat olaraq tanınır. Vatt güc ölçmək üçün SI qurğusudur. Vattı müəyyən etmək üçün istifadə olunan simvol W, kilovat üçün simvol isə KW təşkil edir. Bölmə vattı enerji sahəsinə böyük töhfə verən fizik Ceyms Vattın şərəfinə adlandırılmışdır. Vat güc nisbəti olduğundan, zamanla vurulan vat enerji verir. Vahid kilovat-saat elektrik enerjisini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

At gücü

At gücü, güc ölçmək üçün istifadə olunan bir vahiddir. At gücünü ifadə etmək üçün işlədilən müddət hp-dir. Qurğu at gücü əvvəlcə buxar gəmilərinin və qarışıq atların gücünü müqayisə etmək üçün yaradılmışdır. SI sistemi əksər ölkələrdə standart ölçmə sistemidirsə də, at qüvvəsi hələ də avtomobillərdə, elektrik mühərriklərində və bir çox digər digər mexaniki cihazlarda ən çox istifadə olunan güc vahididir. Bir at gücünün dəyəri tərifə görə 735.5 vattdan 750 vatt arasında dəyişə bilər. Avtomobil mühəndisliyində at gücünün ən vacib təriflərindən biri əyləc at gücünə və ya bhp-ə bərabərdir. Əyləc at gücü mühərrikin ötürücü qutusu və digər avadanlıqlar olmadan gücüdür. At gücünün digər formalarına metrik at gücü, PS, CV, Qazan ağı, elektrik hp və daha çox daxildir. Mühərriklər üçün güc fırlanma anı məhsuluna və istifadə olunan vahidlərdən asılı olaraq sabit vurulan mühərrikin tezliyinə bərabərdir.